Türkçe English Deutsch русский
TRAVELIFE
BELGELERİMİZ VE ÖDÜLLER
Casa De Maris Hotel Marmaris Casa De Maris Hotel Marmaris Casa De Maris Hotel Marmaris Casa De Maris Hotel Marmaris Casa De Maris Hotel Marmaris Casa De Maris Hotel Marmaris Casa De Maris Hotel Marmaris Casa De Maris Hotel Marmaris Casa De Maris Hotel Marmaris Casa De Maris Hotel Marmaris Casa De Maris Hotel Marmaris
İNSAN HAKLARI POLİTİKASI
İSTİHDAMDA AYRICILIK YAPMAMA
Personel istihdam edilir iken Casa De Maris Spa & Resort Hotel ile istihdam ilişkisinin tüm boyutlarım, ırk, renk, cinsiyet, din, siyasi görüş, sendika üyeliği,milliyet, cinsel tercih, eksiklik, yaş ve fiziki engelden bağımsız olarak, eşit fırsat prensibi üzerinde temellendiriyoruz.

ÇOCUK İŞGÜCÜ KULLANILMAMASI:
Zorunlu eğitimin tamamlandığı yaşın altında ve her durumda 15 yaşın altında hiçbir çocuğu istihdam etmiyoruz ve etmeyeceğiz. Çocukların köleleştirilmesi, satılması ve kaçakçılığı, borçlandırarak çalıştırılması, ve toprağa bağlı serf olarak veya zoraki çalıştırılması gibi eylemlerin hiçbir çeşidine girişmeyeceğiz.15-18 yaş aralığındaki çocuklar, nitelik ve gerçekleştirildiği şartlar itibariyle sağlıklarına, güvenliklerine ve ruhsal durumlarına zarar verebilecek işlerde çalıştırılmayacaktır.

PERSONELE SAĞLANAN SOSYAL İMKANLAR:
Misafir memnuniyetinin öncelikler personel memnuniyetinden geçtiğinin bilinci ile hareket edilerek personelimize en iyi barınma(her odada maksimum 4 kişi kalacak şekilde, 24 saat sıcak su, temiz ve hijyen banyo ve tuvalet imkanı, boş zamanlarında değerlendirebilecekleri sosyal imkanlar, havuz, kafeterya, tv alanı, oyun alanı sağlayan lojman tahsis edilmekte, her gün yıkanıp ütülenen üniforma sağlanmakta, üç öğün yemek ihtiyaçları klimatize edilmiş hijyen koşullara uygun personel yemekhanesinde verilmektedir. Kendilerini sosyal ve mesleki alanda geliştirmeleri için sürekli eğitimler verilmektedir. Ayda bir iletişim ve motivasyon toplantıları yapılarak doğum günleri, bebek ve evlilik kutlamaları yapılmakta ve küçük hediyeler verilmektedir.

YASALARA UYUM:
Casa De Maris Spa& Resort, ücretler ve sosyal haklar çalışma saatleri ve istihdam sözleşmelerine ilişkin yasal zorunluluklar dahil olmak üzer ülkemizin yasalarına uymaktayız.
4857 sayılı iş kanunu gereğince haftada 6 gün, günde 8 saat çalışma politikası uygulanır.
6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu gereğince iş sağlığı ve iş güvenliği ön plana çıkarılmaktadır.

Ad Soyad :
E-posta Adresi :