Türkçe English Deutsch русский
TRAVELIFE
BELGELERİMİZ VE ÖDÜLLER
Casa De Maris Hotel Marmaris Casa De Maris Hotel Marmaris Casa De Maris Hotel Marmaris Casa De Maris Hotel Marmaris Casa De Maris Hotel Marmaris Casa De Maris Hotel Marmaris Casa De Maris Hotel Marmaris Casa De Maris Hotel Marmaris Casa De Maris Hotel Marmaris Casa De Maris Hotel Marmaris Casa De Maris Hotel Marmaris
Marmaris Tarihi
Marmaris'in eski adı Physkos. Karia'nın liman kenti olarak gelişmişti. Antik kentten günümüze çok şey ulaşamadı. 19.yüzyıl araştırmacısı Charles Texier eserinde; kalıntıları Fineks Dağları'nda bulunan Physkos Körfezi'ne hakim bir kaleden söz etmiştir. MÖ 334 yılında, Marmaris'i işgal eden Büyük İskender'in startejik öneminden ötürü kaleyi onarttığı bilinmektedir. Olasılıkla bugün Marmaris Beldibi sırtlarındaki Asartepe'de izlenebilecek kalıntılar kaleye aittir. Ama bu kalıntılar ancak arkeologları ilgilendirebilecek durumdadır.

Bilinen tarihi MÖ 3400'lere kadar uzanan kent, Hellenistik dönemde belli bir süre için Seleukos egemenliğine, sonra sırasıyla Roma, Bizans, 13. yüzyılda Menteşoğulları egemenliğine girmiş.Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman 1522'de fethediyor bu bölgeyi. Buradan da Rodos'a sefer düzenliyor ve aynı yıl ele geçiriyor. Marmaris'e, Osmanlılar döneminde Mimaras adı verilmiş, daha sonra Mermeris adıyla anılmış ve nihayet Marmaris adını almış. Marmaris 1919-1921 arası kısa bir süre İtalyanların kontrolüne giriyor, ardından Cumhuriyet döneminde 80'li yıllara kadar balıkçı ve süngerci kasabası hüviyetinde kalıyor.

Sarıana'nın ineği ve Rodos seferi
Osmanlı sultanı Kanunî Sultan (Muhteşem) Süleyman döneminden kalan bir söylence anlatılageliyor. Sultan Süleyman Rodos seferine hazırlanırken Marmaris'te otağ kurmuş. Ordu son hazırlıklarını tamamlıyor. Burada Sarıana diye anılan Fatma Ana adlı kendi halinde yaşlı bir köylü kadını yaşıyormuş. Çevrede ermiş olarak biliniyor, saygı görüyormuş. Sultan Süleyman elini öpüp hayır duasını almak için yaşlı kadını ziyaret etmiş. Sarıana Sultana hayır dualar etmiş ve askerlerine kahvaltı sunmak istemiş. Tek bir ineği bulunan yaşlı kadının yüzbin kişilik bir orduyu nasıl doyuracağına kimsenin aklı ermemiş ama o ineğin sütüyle bütün ordu kahvaltı etmiş. Sultan'ın Rodos seferi de zaferle bitmiş. Sarıana ölünce evinin bulunduğu yere bir türbe yapılmış. Yakın zamanlarda da bir cami ibadete açılmış. Günümüzde de halkın ziyaret edip dualar ettiği bir ziyaret yeri.

Marmaris tarihi kronolojisi
MÖ 3000 Karia kenti Physkos'un ilk kent surları yapılıyor. Physkos kalıntıları Marmaris Beldibi'nin kuzeydoğu yamaçlarında Asartepe'de izlenebilir.
MÖ 7.YY Loryma antik kenti (bugün Sömbeki körfezi, Bozukkale, Taşlıca bölgesinde) kuruluyor.
MÖ 546 Bölgede Pers egemenliği başlıyor.
MÖ 334 Büyük İskender bölgeyi işgal ediyor.
MO 323 İskender ölüyor. Bölge Bergama krallığının egemenliğine giriyor.
MÖ 133 Bölgede Roma egemenliği.
MS 395 Bizans döneminin başlangıcı.
MS 7. yy Arap akınları. Çoğu kent bu akınlar sonucunda yakılıp yıkıldı.
1290 Menteşe Beyliği dönemi. 1300'lü yıllarda Marmaris büyük bir liman kasabası oluyor.
1451 Bölgede Osmanlı hakimiyeti başlıyor.
1522 Osmanlı imparatoru Kanuni Sultan Süleyman, Rodos seferine çıkıyor ve 100.00 kişilik ordusuyla Marmaris'e geliyor. Rodos seferi dönüşünde bugünkü Marmaris kalesi Sultan Süleyman tarafından yaptırılıyor.
1867 Marmaris, Muğla iline bağlı ilçe oluyor ve kaymakam atanıyor.
1913 1. Dünya savaşında bir Alman zırhlısı Marmaris limanına sığınıyor.
1914 Fransız donanması Marmaris Kalesi'ni topa tutuyor ve büyük tahribat meydana geliyor.
1919 Sevr anlaşmasına dayanarak İtalya ve Yunanistan aralarında anlaşıyor ve İtalyanlar bölgeyi işgal ediyorlar.
1922 22 Temmuz 'da İtalyan askerleri Marmaris'ten ayrılıyor ve Marmaris kurtuluyor.

Antik çağ yerleşimleri
Marmaris ilçe sınırları içinde yer alan antik kentler ise şöyle sıralanabilir: Physkos (Beldibi, Asartepe), Amos (Hisarönü, Turunç), Bybassos (Hisarönü), Kastabos (Hisarönü), Syrna (Bayır köyü), Larymna (Bozburun), Thyssanos (Söğüt), Phoenix (Taşlıca), Loryma (Bozukkale), Kasara (Serçe limanı), Kedrai (Sedir adası), Euthena ve Amnistos (Karacasöğüt).Physkos dahil tüm kentler, küçük Karia kentleri. Kedrai daha gelişkince. Ama diğerlerinin neredeyse tamamından bugüne ulaşan kalıntılar kale ve sur parçalarından öteye geçmiyor.

Physkos
Yörede ilk yerleşimin. İÖ 3400 yıllarına kadar uzandığına dair izler biliniyor. Antik Caria bölgesinin bu önemli liman kentinin kalıntıları Marmaris şehir merkezinin kuzeyindeki Asartepe'de görülüyor. Ancak akropol üzerinde sur duvarları günümüze ulaşabildi.

Loryma (Bozukkale)
Bozburun yarımadasının güneybatı ucundaki Bozuk Koyu'nda kurulmuştu. Koya hakim oldukça geniş alana dağılmış kalıntılardan günümüze ulaşan en etkileyici yapı Burunbaşı üzerinde bulunan iyi korunmuş kaledir. Dokuz dikdörtgen kulesi vardı. Bugün kuzeydeki çıkma kule görülebilmektedir. Kalıntılara ulaşmak için en iyi yol denizden ve tekneyle. Bozukkale limanı Mavi yolculuk tekneleri ve yatların önemli bir durak noktası. Karadan ulaşmak için Taşlıca'dan yürümek gerekiyor.

Kedrai
Gökova Körfezi'ndeki Sedir Adası antik Kedrai kenti ve ünlü Kleopatra Plajı ile tanınıyor. Kedrai bir Karia kentiydi, sonra Rodos'a bağlandı. Kedrai "sedirler" (sedir ağacı) anlamına geliyor. Rodos Karşıyakası'nın en önemli yerleşimlerinden biri olan Kedrai, surlarla kuşatılmıştı. Kule ve duvarları kıyıda izelenebilen kentin orta kesiminde Dor düzenindeki Apollon tapınağından bugüne ancak temelleri ulaşabilmiş. Agora, çeşitli yapı kalıntıları ve kent nekropolünün yanısıra, adanın doğu kesiminde ise yüzü kuzeye bakan ve oldukça iyi durumda tiyatrosu var.

Amos (Turunç-Kumlubük)
Turunç'un yakınında, Kumlubük koyunun kuzeybatısında bir tepe üstünde yer alan antik yerleşimden tiyatro, tapınak ve bazı heykel kaideleri görülebiliyor. Kent bir surla çevriliydi. Tiyatrosu oldukça iyi durumda. Oturma yerleri, yan duvar ve sahne evinin üç odasını ayırt etmek mümkün.

Hydas (Selimiye)
Bozburun Yarımadası'nın kuzeyindeki Selimiye koyunda (Kamışlı Koy) kurulmuştur. Kentte sur kalıntıları, kare planlı bir mezar anıtı yer alıyor. Hydas'a 3 km. uzaklıkta, sahilde bir gözetleme burcu ve bu burç üzerinde birkaç mezar var.

Erine (Hisarönü)
Marmaris-Datça yolunun 20. km.sinde güneye Bozburun yönüne dönüldüğünde 2 km.lik asfalt yolla Hisarönü köyüne ulaşılmaktadır. Antik ören yerine buradan 3 km.lik orman yolu ile gidilir. Erine'de, Roma dönemine ait kalıntılar bulunmaktadır.

Castabus (Pazarlık)
Bu antik ören yerine ve Hisarlık Köyü yakınlarındaki kutsal yere Hisarönü ovasından bir saatlik tırmanışla ulaşılabilir. Tapınak bir platformun üzerinde yer alır. İÖ 4. yüzyıldan kalma Ion düzenindeki yapı ayrıca Dor öğeleri de taşımaktadır. Platform üzerinde tapınak temeli görülebilir. Platformu destekleyen göz alıcı duvarlar günümüze kadar varlığını sürdürebilmişlerdir. Güneydeki alanda yer alan yıkık tiyatro, tapınakla birlikte bölgede tanımlanabilen tek yapıdır.

Thyssanos (Söğüt)
Söğüt köyünün 1 km güneybatısında, okulun biraz arkasındaki tepecik üzerinde Thyssanos yerleşimi kalıntıları vardır. Kazı yapılmamış antik yerleşimde kalıntılar birkaç duvar parçasından, temel izlerinden ve tepenin arka yüzündeki duvar kalıntılarından ibaret.

Phoinix (Taşlıca)
Bir Karya kenti olan Phoinix'in kalıntıları Taşlıca'nın 4 km dışında, Asar tepesi üzerinde ve çevresindedir. Köy ile antik yerleşim arasında, muhtemelen antik döneme ait patika yolda önce mezarlarla karşılaşılır. Taşlıca ile Asar tepenin aşağı yukarı ortalarında, çukurda kentin agorası, tepeye çıkarken oldukça iyi durumdaki bir yapı kalıntısı ve ardından kentin ana nekropolisi (mezarlar) görülür. Kentin akropolisi Asartepe'dedir. Tepede kalıntılardan çok, çevreye hakim manzara çekicidir.

Bybassos
Bugünkü Orhaniye köyü kalıntıların bulunduğu tepenin yamacına kurulmuştur. Kentin sur kalıntıları orman içinde dağınık bir arazide görülebiliyor. Orhaniye koyundaki küçük ada üzerinde kale kalıntıları var.

Euthenna (Altınsivrisi/Karacasöğüt)
Rodos kentciği. Bugüne ulaşan kalıntılar Karacasöğüt köyünün yaklaşık 2 km güneydoğusunda Altınsivrisi tepesinde. Tepeye yaklaştıkça kent nekropolisi, biraz yukarılarda çeşitli sur kalıntıları, kaya mezarları ve sarnıçlarla karşılaşılacaktır.

Amnistos (Karacasöğüt)
Karacasöğüt yakınlarında bir başka antik kent daha var. Amnistos antik kenti kalıntıları köyün yakınındaki bir burun üzerinde. Kentten bugüne sur kalıntıları, deniz kıyısında eski liman duvarı ulaşmış.

Ad Soyad :
E-posta Adresi :