Türkçe English Deutsch русский
TRAVELIFE
BELGELERİMİZ VE ÖDÜLLER
Casa De Maris Hotel Marmaris Casa De Maris Hotel Marmaris Casa De Maris Hotel Marmaris Casa De Maris Hotel Marmaris Casa De Maris Hotel Marmaris Casa De Maris Hotel Marmaris Casa De Maris Hotel Marmaris Casa De Maris Hotel Marmaris Casa De Maris Hotel Marmaris Casa De Maris Hotel Marmaris Casa De Maris Hotel Marmaris
SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI
Otelimizi işletirken hem çevrenin,hem çalışanlarımızın hem de içinde bulunduğumuz toplumun gelişimine katkıda bulunulması, Sürdürülebilir Turizm’in sağlanabilmesi işletmemizin temel amaçlarındandır.

Yerel halk ile olan ilişkilerimizde tüm boyutları, ırk, renk, cinsiyet,din,siyasi görüş,sendika üyeliği, milliyet, cinsel tercih, eksiklik, yaş ve fiziki engelden bağımsız olarak, eşit fırsat prensibi üzerinde temellendiriyoruz.

Şirketimiz, tarihi ve kültürel değerlerin ve eserlerin korunması için hem ayni hem e nakdi yardımlarda bulunacaktır. İhtiyacı olan öğrencilerin eğitimine destek olmak amaçlı burslar vererek aynı zamanda öğrencilerin eğitimine destek olmak amaçlı burslar vererek aynı zamanda öğrencilerin okul ihtiyaçlarını karşılayarak onlara destek olacaktır.

İşletmemiz, yerel ve ulusak turizm ve sürdürülebilir çevre ile ilgili sivil toplum kuruluşlarına üyeliklerini ve ilişkilerini arttırarak sürdürecektir. İşletmemizde mümkün olduğunca, tesisimizin bulunduğu bölgede yaşayan halktan istihdamı sağlayıp, yerel üretilen ürünleri tercih ederek hem istihdama hem de yerel ekonomiye katkı sağlayacağız.

Çalışan personelin uzun süreli çalışması ve iş ile ilgili bilgi, görgü ve becerilerinin artırılması ile ilgili eğitimler düzenlenmesini sağlayacağız.

Tesisimizde engelli personel istihdam edilmesine ayrı bir önem verilmektedir.Bu sebeple neredeyse her departmanda engelli kadrosu açılmış olup, Muğla İşkur ile yakın diyaloğumuzu geliştirerek devam ettireceğiz.

Turizmin gelişmesi sonucu ortaya çıkabilecek olumsuz etkileri ortadan kaldırmak için yerel yönetim ve kamu kuruluşları ile sıkı bir işbirliği içinde olacağız...


Ad Soyad :
E-posta Adresi :